Almdudler Zomer Promo Wedstrijd Toegangsvoorwaarden

De wedstrijd is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Organisator

De organisator van deze wedstrijd is
Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG
Grinzinger Allee 16, 1190 Wenen, Oostenrijk
+43 (0)1 370 36 36-0
www.almdudler.com
info@almdudler.com
Hierna te noemen “Almdudler”.

2. Deelnemers

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die in Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Hongarije, Tsjechië of Slowakije woont, kan deelnemen aan de wedstrijd. Uitgesloten zijn Almdudler-medewerkers en hun familieleden, evenals de werknemers en hun familieleden van de bedrijven die deelnemen aan de promotie. Inschrijvingen door derden, evenals inschrijvingen via wedstrijdclubs en geautomatiseerde diensten zijn uitgesloten. Almdudler behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van deelnemers te controleren en om bewijs van leeftijd te vragen (bijv. een kopie van een paspoort of een ander erkend identiteitsbewijs). Bovendien behoudt Almdudler zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de promotie wegens valse verklaringen, manipulatie of gebruik van ongeautoriseerde hulpmiddelen. Dit geldt zelfs als er alleen maar een vermoeden bestaat van dergelijk gedrag. In dergelijke gevallen kan Almdudler overwegen de deelnemer prijzen te weigeren die al zijn toegezegd en zelfs eisen dat de prijzen worden teruggegeven.

3. Hoe deel te nemen

Aan de wedstrijd kan alleen online worden deelgenomen op de promotiepagina https://almdudler.com/at/grillgaudi. Om deel te nemen, koop je eenvoudigweg minstens één Almdudler-product in de promotieperiode van 01.04.2024 tot 30.09.2024, upload je een foto van het volledige originele aankoopbewijs naar de promotiepagina als bewijs van aankoop en vul je het inschrijvingsformulier in met je naam, woonplaats en e-mailadres, accepteer je vervolgens de toepassing van de toegangsvoorwaarden en het privacybeleid, voordat je het ten slotte verzendt. Deelname is gratis, onder voorbehoud van de gebruikelijke kosten van het respectieve mobiele netwerk of de internetprovider die door de deelnemer moeten worden gedragen.

4. Vereiste voor deelname

Elk aankoopbewijs waarop minstens één Almdudler-product wordt getoond, kan eenmaal worden gebruikt voor deelname aan de wedstrijd. Zelfs als er meerdere Almdudler-producten op het ontvangstbewijs staan, kan dit ontvangstbewijs toch slechts eenmaal worden gebruikt voor één enkele inschrijving. Een extra inschrijving met een foto van een ontvangstbewijs dat al is geüpload, kan leiden tot diskwalificatie van de deelnemer. Meerdere inschrijvingen zijn mogelijk met verschillende ontvangstbewijzen, op voorwaarde dat elk ontvangstbewijs de aankoop van minstens één Almdudler-product tijdens de promotieperiode bewijst.

5. Bij het uploaden van een foto van het ontvangstbewijs, let op:

Het ontvangstbewijs moet duidelijk leesbaar de Almdudler-producten, de winkelier of het restaurant, de datum en tijd, evenals het totaalbedrag van de aankoop tonen. Online ontvangstbewijzen worden erkend, zelfs als ze geen tijd tonen. Bestellingen, orderbevestigingen, afleverbonnen, etc. zijn geen geldig aankoopbewijs. Het is essentieel om het volledige ontvangstbewijs op de foto te zetten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle bovengenoemde informatie duidelijk leesbaar is. Ongewoon lange ontvangstbewijzen kunnen worden gevouwen en ongewenste informatie (zoals kaartgegevens) kan onleesbaar worden gemaakt, zolang de vereiste informatie (product, winkelier of restaurant, datum en tijd, totaalbedrag van de aankoop) volledig en duidelijk leesbaar is. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden geaccepteerd voor deelname aan de wedstrijd. Onnauwkeurige verklaringen of onvolledige inschrijvingen resulteren in uitsluiting van de loting. Almdudler kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor late en/of onvolledige inschrijvingen.

6. Prijzen

Aan de wedstrijd zullen 200 willekeurig geselecteerde winnaars deelnemen, die na de trekking een van de volgende prijzenpakketten zullen ontvangen:

 • Pakket 1
 • – 1x Napoleon TRAVELQ™ PRO285 (PRO285-BK-DE)
  – 24x Almdudler Original 0.5L PET

 • Pakket 2
 • – 1x 45 cm houtskoolkogelgrill (NK18K-LEG-1)
  – 24x Almdudler Original 0.5L PET

  De 200 prijzenpakketten worden verdeeld over de deelnemende landen volgens een door Almdudler gedefinieerde gewichtsverdeling en zullen vervolgens worden toegewezen aan de respectievelijke winnaars. De trekking zal privé worden uitgevoerd en de selectie van de prijzenpakketten is willekeurig. De afbeeldingen en beschrijvingen van de prijzen zijn niet-bindend. Een contante uitbetaling, ruil of terugbetaling van de prijs is niet mogelijk. De prijzen zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar.

  Na de trekking worden de winnaars per e-mail op de hoogte gebracht op het opgegeven adres. Aan elke deelnemer wordt maximaal één prijs toegekend; als een persoon meer dan eens als winnaar wordt getrokken na inschrijving met meerdere aankoopbewijzen zoals beschreven in clausules 3 en 4, worden de extra prijzen toegekend aan een nieuwe winnaar.

  De prijs kan alleen worden bezorgd op het adres dat door de deelnemer is opgegeven binnen Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Hongarije, Tsjechië of Slowakije. Een evenredig deel van de prijzen wordt getrokken en verzonden aan het einde van elke maand gedurende de 6-maanden durende inschrijvingsperiode. Het proces zal vervolgens doorgaan totdat alle door de ontvangers schriftelijk geaccepteerde prijzenpakketten zijn verzonden. De prijzen worden binnen maximaal 4 weken na de trekking verzonden. Almdudler behoudt zich het recht voor om een vervangende winnaar te trekken en op de hoogte te stellen. Almdudler is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering of verlies van de prijzen in de post. De winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van hun adresgegevens. Als er onjuiste adresgegevens worden verstrekt, kan de prijs laat of helemaal niet worden bezorgd. Almdudler kan niet garanderen dat er meerdere bezorgpogingen worden gedaan.

  7. Juridische kennisgeving

  De toegangsvoorwaarden zijn onderworpen aan Oostenrijks recht, met uitzondering van de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing zouden zijn zonder deze clausule, Art. 6 (2) Rome I Verordening 593/2008. Almdudler behoudt zich het recht voor om de promotie zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, te verlengen of te onderbreken en om deze toegangsvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verminderen. Dit geldt met name als de voltooiing van de promotie zoals gepland niet kan worden gegarandeerd vanwege technische of juridische redenen of overmacht. Als individuele bepalingen van deze toegangsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onvolledig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of onvolledige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het meest overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling binnen het wettelijk mogelijke kader. Juridische stappen zijn uitgesloten.

  Almdudler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de diensten van derden, met name de betrokken samenwerkingspartners; in het bijzonder is Almdudler niet aansprakelijk voor eventuele materiële gebreken en/of eigendomsgebreken van de prijzen. Almdudler is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of door schending van wezenlijke verplichtingen, door Almdudler of een van haar agenten. Dit is niet van toepassing op schade door letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt met name voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de gegevensoverdracht, enz., evenals door storingen in de technische systemen of service, onnauwkeurige inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, of virussen.

  Indien een of meerdere van de bovenstaande clausules geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft dit geen invloed op de overige voorwaarden.

  8. Gegevensbescherming

  Almdudler voert de wedstrijd uit. De door de deelnemer verstrekte gegevens (e-mailadres, naam en postadres) worden elektronisch verwerkt en opgeslagen door Almdudler uitsluitend voor het doel van het uitvoeren en verwerken van de trekking van de prijzen in overeenstemming met het bovengenoemde proces gedurende de duur van de prijstrekking, met inachtneming van de van toepassing zijnde wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming. De deelnemer stemt hiermee in. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen voor het doel van het uitvoeren van de trekking worden onmiddellijk na voltooiing van de trekking verwijderd. Almdudler zal de persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, noch deze overdragen, verhuren of verkopen aan derden. De bepalingen van ons privacybeleid zijn daarnaast van toepassing.

  De 200 grills volgens punt 6 worden door de fabrikant rechtstreeks naar de winnaars gestuurd. Grillwinnaars gaan akkoord met de overdracht van hun persoonlijke gegevens aan Wolf Steel Europe B.V. [Niederlassung Österreich: Dorf 24, 3351 Weistrach, Austria; austria@napoleon.com] uitsluitend met het oog op het beheer en de verwerking van de actie. De drankjes worden verzonden door Almdudler.

  9. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen de deelnemers in met deze toegangsvoorwaarden. De deadline voor inschrijving is 30.09.2024 om 23:59 uur. Het elektronisch vastgelegde tijdstip waarop alle in clausule 3 vermelde gegevens op de daar gespecificeerde promotiepagina worden verstrekt, is beslissend.

Cookies

Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität unserer Website zu gewährleisten. Weiters verwenden wir optional Marketing- und Analyse-Cookies, um Daten zur Optimierung erheben und zu statistischen Zwecken auswerten zu können und Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung zu zeigen. Ihre Cookie-Präferenzen können Sie individuell durch Anklicken der entsprechenden Boxen festlegen. Durch Klicken auf „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie der Nutzung aller Cookies zu. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Speichern
Alle Akzeptieren
Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität unserer Website zu gewährleisten. Weiters verwenden wir optional Marketing- und Analyse-Cookies, um Daten zur Optimierung erheben und zu statistischen Zwecken auswerten zu können und Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung zu zeigen. Ihre Cookie-Präferenzen können Sie individuell durch Anklicken der entsprechenden Boxen festlegen. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Speichern
Österreich