Almdudler nyári promóciós nyereményjáték részvételi feltételek

A nyereményjátékra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Szervező

A nyereményjáték szervezője az
Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG
Grinzinger Allee 16, 1190 Bécs, Ausztria
+43 (0)1 370 36 36-0
www.almdudler.com
info@almdudler.com
A továbbiakban: „Almdudler”

2. Résztvevők

A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban vagy Szlovákiában lakóhellyel rendelkezik. A játékból ki vannak zárva az Almdudler alkalmazottai és azok hozzátartozói, valamint a promócióban részt vevő cégek alkalmazottai és azok hozzátartozói. Harmadik fél nevezése, valamint a versenyklubokon és automatizált szolgáltatásokon keresztül történő nevezés ki van zárva. Almdudler fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a résztvevők jogosultságát, és életkoruk igazolását kérje (pl. útlevélmásolat vagy más személyazonosító okmány). Továbbá Almdudler fenntartja a jogot, hogy hamis nyilatkozatok, manipuláció vagy jogosulatlan segédeszközök használata esetén az érintett játékosokat a Játékból kizárja. Ez akkor is érvényes, ha csak a gyanúja áll fenn az ilyen magatartásnak. Ilyen esetekben Almdudler fontolóra veheti, hogy megtagadja a résztvevőktől a már megígért nyereményeket, sőt követelheti a nyeremények visszaszolgáltatását.

3. Részvétel módja

A nyereményjátékra kizárólag online lehet jelentkezni a https://almdudler.com/at/grillgaudi promóciós oldalon. A részvételhez vásároljon legalább egy Almdudler terméket a 2024.04.01. és 2024.09.30. közötti promóciós időszakban, töltse fel a promóciós oldalra a vásárlást igazoló teljes, eredeti bizonylat fényképét, töltse ki a nevezési űrlapot a nevével, lakóhelyével és e-mail címével, majd fogadja el a részvételi feltételek és az adatvédelmi szabályzat alkalmazását a végleges elküldés előtt. A részvétel ingyenes, az adott mobilhálózat vagy internetszolgáltató szokásos díjai a résztvevőt terhelik.

4. A részvétel feltétele

Minden olyan vásárlást igazoló bizonylat, amelyen legalább egy Almdudler termék szerepel, egyszer használható fel a nyereményjátékban történő részvételhez. Még ha a nyugtán több Almdudler termék is szerepel, a nyugta továbbra is csak egyszer használható fel a nevezéshez. A már feltöltött nyugta fényképét tartalmazó további nevezés a résztvevő kizárását vonhatja maga után. Különböző nyugtákkal több nevezés is lehetséges, feltéve, hogy mindegyik nyugta legalább egy Almdudler termék vásárlását igazolja a promóciós időszak alatt.

5. A nyugta fényképének feltöltésekor kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

A nyugtán egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni az Almdudler terméket, a kereskedőt vagy éttermet, a dátumot és az időpontot, valamint a vásárlás végösszegét. Az online nyugtákat akkor is elfogadjuk, ha azokon nem szerepel az időpont. A megrendelések, rendelés-visszaigazolások, szállítólevelek stb. nem minősülnek érvényes vásárlási bizonylatnak. A fényképen feltétlenül szerepelnie kell a teljes nyugtának, ügyelve arra, hogy a fent említett összes információ jól olvasható legyen. A szokatlanul hosszú bizonylatok összehajtogathatók, és a nem kívánt információkat (például a kártyás fizetési adatokat) felismerhetetlenné lehet tenni, amennyiben a szükséges információk (termék, kereskedő vagy étterem, dátum és időpont, a vásárlás összege) teljes mértékben és jól olvashatóan szerepelnek. A nyereményjátékban való részvételhez csak a hiánytalanul kitöltött regisztrációkat fogadjuk el. A pontatlan nyilatkozatok vagy a hiányos regisztrációk a nyereménysorsolásból való kizárást eredményezik. Az Almdudler nem vállal felelősséget a késedelmes és/vagy hiányos regisztrációkért.

6. Nyeremények
A sorsoláson véletlenszerűen választunk ki 200 nyertest, akiknek a sorsolást követően az alábbi nyereménycsomagok egyikét küldjük el:

 • 1. ajándékcsomag
 • – 1x Napoleon TRAVELQ™ PRO285 grillsütő (PRO285-BK-DE)
  – 24x Almdudler Original 0,5L PET

 • 2. ajándékcsomag
 • – 45 cm faszenes gömbgrill (NK18K-LEG-1)
  – 24x Almdudler Original 0,5L PET

  A 200 nyereménycsomagot az Almdudler által meghatározott súlyozás alapján osztják szét a résztvevő országok között, majd ennek megfelelően a mindenkori nyertesek között. A sorsolás zártkörű, és a nyereménycsomagok kiválasztása véletlenszerűen történik. A nyereményekről készült képek és leírások nem kötelező érvényűek. A nyeremények készpénzre át nem válthatóak, cserére vagy visszatérítésre nincs lehetőség. A nyeremények személyre szólnak és másra át nem ruházhatóak.

  A sorsolást követően a nyerteseket e-mailben értesítjük a megadott címre. Minden résztvevő legfeljebb egy nyereményben részesülhet. Amennyiben egy személy a 3. és 4. pontban leírtak szerinti több nyugtával történő nevezést követően többszörösen is nyertesként kerül ki a sorsoláson, a többletnyeremény egy új nyertest illet meg.

  A nyeremény kizárólag a résztvevő által megadott címre szállítható ki Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban vagy Szlovákiában. A nyeremények arányos részét a 6 hónapos részvételi időszak alatt minden hónap végén kisorsoljuk és kiküldjük. A folyamat ezután mindaddig folytatódik, amíg az összes, a címzettek által írásban elfogadott nyereménycsomagot ki nem küldjük. A nyeremények a sorsolást követő legfeljebb 4 héten belül kerülnek kiküldésre. Almdudler fenntartja a jogot, hogy tartaléknyertest sorsoljon. Almdudler nem vállal felelősséget a nyeremények postai úton történő késedelmes kézbesítéséért vagy elvesztéséért. A nyertesek kizárólagos felelősséget vállalnak címadataik pontosságáért és teljességéért. Hibás címadatok megadása esetén a nyeremény késve vagy egyáltalán nem kerül kézbesítésre. Almdudler nem tudja garantálni az ismételt kézbesítési kísérleteket.

  7. Jogi nyilatkozat

  A Részvételi feltételek az osztrák jog hatálya alá tartoznak, kivéve azokat a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezéseket, amelyek e záradék nélkül is alkalmazandók lennének, az 593/2008/EK Róma I. rendelet 6(2) cikke szerint. Almdudler fenntartja a jogot, hogy a promóciót előzetes értesítés nélkül törölje, meghosszabbítsa vagy megszakítsa, valamint, hogy a jelen részvételi feltételeket megváltoztassa, kiegészítse vagy leszűkítse. Ez különösen akkor érvényes, ha a promóció tervezett lebonyolítása technikai vagy jogi okok, illetve természeti események miatt nem garantálható. Ha a jelen Részvételi feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy hiányosak, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a jogilag lehetséges keretek között a legközelebb áll az eredeti rendelkezéshez. A jogorvoslat kizárt.

  Almdudler nem vállal felelősséget harmadik felek, különösen az érintett együttműködő partnerek szolgáltatásaiért; Almdudler különösen nem felel a nyeremények esetleges tárgyi hibáiért és/vagy jogcím hibáiért. Almdudler kizárólag az Almdudler vagy valamelyik megbízottja által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból, illetve a sarkalatos kötelezettségek megszegésével okozott károkért felel, mely nem vonatkozik az élet sérelmére, a testi épségben és/vagy egészségben okozott károkra. A fenti felelősségkorlátozás különösen vonatkozik a hibák, késedelmek, az adatátvitel megszakadása stb. által okozott károkra, valamint a technikai rendszerek vagy a szolgáltatás hibáira, a pontatlan tartalomra, az adatok elvesztésére vagy törlésére, illetve vírusokra.

  Ha a fenti feltételek közül egy vagy több részben vagy egészben semmis, érvénytelen vagy kivitelezhetetlen, az nem érinti a többi feltételt.

  8. Adatvédelem

  Almdudler bonyolítja le a nyereményjátékot. A résztvevő által megadott adatokat (e-mail cím, név és postacím) Almdudler kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása és feldolgozása céljából, a fent említett eljárásnak megfelelően, a nyereményjáték időtartama alatt dolgozza fel és tárolja elektronikus formában, figyelembe véve a vonatkozó adatvédelmi törvényeket és rendelkezéseket. A résztvevő ehhez hozzájárul. A sorsolás lebonyolítása céljából tárolt személyes adatokat a sorsolás befejezését követően haladéktalanul töröljük. Almdudler a személyes adatokat nem használja fel reklámcélokra, nem továbbítja, nem adja bérbe és nem értékesíti harmadik félnek. Ezen felül az Adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései érvényesek.

  A 6. pontban említett 200 db grillsütőt a gyártó közvetlenül a nyerteseknek juttatja el. A grillnyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Wolf Steel Europe B.V. megadja személyes adataikat nak [Ausztria fióktelep: Dorf 24, 3351 Weistrach, Austria; austria@napoleon.com]. Az italokat az Almdudler szállítja.

  9. A nyereményjátékban való részvétellel a nevezők elfogadják a jelen Részvételi feltételeket. A nevezési határidő 2024.09.30. 23:59 perc. Az elektronikusan naplózott időpont az irányadó, amikor a 3. pontban felsorolt összes adatot megadják az ott megadott promóciós oldalon.

Cookies

Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität unserer Website zu gewährleisten. Weiters verwenden wir optional Marketing- und Analyse-Cookies, um Daten zur Optimierung erheben und zu statistischen Zwecken auswerten zu können und Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung zu zeigen. Ihre Cookie-Präferenzen können Sie individuell durch Anklicken der entsprechenden Boxen festlegen. Durch Klicken auf „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie der Nutzung aller Cookies zu. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Speichern
Alle Akzeptieren
Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität unserer Website zu gewährleisten. Weiters verwenden wir optional Marketing- und Analyse-Cookies, um Daten zur Optimierung erheben und zu statistischen Zwecken auswerten zu können und Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung zu zeigen. Ihre Cookie-Präferenzen können Sie individuell durch Anklicken der entsprechenden Boxen festlegen. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Speichern
Österreich